PRISLISTE

UNDERSØKELSE

Undersøkelse med 2 røntgenbilder og tannrens

930

FYLLINGER

Komposittfylling, 1 flate

900

Komposittfylling, 2 flater

1200

Komposittfylling, 3 flater

1350

Komposittfylling, 4-5 flater

1600

ROTFYLLINGER

Rotfylling av fortenner og hjørnetenner

3700

Rotfylling av premolarer (liten jeksel)

4100

Rotfylling av molarer (stor jeksel)

5000

PROTETIKK

Krone/bropilar

5900

Broledd

4800

Helprotese pr kjeve

12000

Delprotese

12500

EKSTRAKSJON

Ekstraksjon av tann/rot

950

Kirurgisk fjerning av ufullstendig frembrutt tann

Denne taksten vil utløse refusjon fra Helfo

2700